ruimtes

Het Markehuis beschikt over de volgende ruimtes:

  1. Toneelzaal
  2. Sporthal
  3. Barzaal met keuken
  4. Vergaderzaal (bestuurskamer)
  5. Vergaderzaal (voormalige peuterspeelzaal)
  6. Vergaderzaal (boven)
  7. Kleedkamers (4)
  8. Archiefruimte

Tijdens het huren van een ruimte is het volgende reglement van toepassing:
Het beheren van een gebouw moet een duidelijk gerichte daad zijn. Een organisatie met statuten is daarvoor opgericht, als zijnde een stichting met een bestuur en beheer. Om de bedoeling van het gebouw te omschrijven zijn hieronder een aantal praktische maatstaven omschreven.

Het dorpshuis “Het Markehuis” staat open voor allerlei mensen en activiteiten.
Het bestuur is alleen huisbaas en oefent geen druk uit op het gebruik van het gebouw.
De huurders zijn aansprakelijk voor het programma en de gevolgen daarvan.
De bevolking en gebruikers kunnen het bestuur en de beheerder aanspreken op gedrag van de gebruikers en activiteiten.
De beheerder heeft een coördinerende rol tussen de gebruikers van het gebouw en de vraag. Zij regelt ook het gebruik.
Naast het bestuurlijk overleg is er tussen de vaste krachten en het bestuur ook regelmatig overleg.
Gebruik door derden is mogelijk, maar alleen binnen duidelijk van tevoren aangegeven grenzen.