Opening nieuwe ruimte Markehuis.

Op donderdag middag 4 april is de nieuwe ruimte op het vroegere podium in Het Markehuis feestelijk in
gebruik genomen.

                               

Eén van de toekomstige gebruikers zal BSO “Bij Ot en Sien” zijn. Dus uiteraard waren de kinderen en het team van de BSO aanwezig. Ook maakten ouders gebruik van de gelegenheid om een kijkje te nemen. In zijn openingswoord gaf voorzitter Jan Reinders het belang aan van een optimale bezetting van Het Markehuis. Wethouder Kiena ten Brink wees op de belangrijke ontmoetingsfunctie van het dorpshuis en met de BSO op de mooie kansen voor ontmoeting tussen jong en oud.

Frida Lubbers gaf aan blij te zijn met de nieuwe ruimte. Het bestuur van Het Markehuis wenst Frida en haar team en natuurlijk alle kinderen veel plezier in de nieuwe ruimte. Enkele kinderen knipten het lint door waarna de vernieuwde ruimte officieel in gebruik werd genomen. De eerste stap in de verbouwing van Het Markehuis is gezet. De komende paar jaren zullen de volgende fasen worden uitgevoerd.