Thuis in het huis van het dorp

Het Markehuis in Grolloo is gelegen aan De Pol, naast de school en de sportvelden. Het dorpshuis “Het Markehuis” is in 1965 geopend en in 1992 uitgebreid met een sportzaal. Veel verenigingen maken wekelijks gebruik van Het Markehuis voor vergaderingen, cursussen, repetities, trainingen en wedstrijden. Allerlei activiteiten op het gebied van sport, welzijn, cultuur en spel vinden plaats in het dorpshuis. In een bovenzaaltje heeft de jeugdsoos een eigen plek. OBS De Drift maakt voor de gymlessen gebruik van de sportzaal van Het Markehuis. Er is (gratis) draadloos internet.

                       

Het dorpshuis is ondergebracht in een stichting. De stichting is eigenaar van en verantwoordelijk voor onderhoud en exploitatie van het dorpshuis. Het stichtingsbestuur bestaat uit vertegenwoordigers van verenigingen die gebruik maken van het dorpshuis. Uit het algemeen bestuur wordt het dagelijks bestuur gekozen. Het Markehuis staat open voor allerlei mensen en activiteiten.

De bevolking en/of gebruikers kunnen verschillende zalen huren. Ook gebruik door derden is mogelijk. In het bezettingsschema kan worden afgelezen wanneer, welke ruimte bezet is.

                                                     

De inwoners van de schoolkring Grolloo (en ook anderen die  ons dorpshuis een warm hart toedragen) kunnen Het Markehuis financieel ondersteunen door donateur te worden. U kunt zich aanmelden als donateur via de pagina “contact” van deze website of via een bestuurslid of de beheerder. Ook eenmalige bijdragen zijn natuurlijk van harte welkom! Ons bankrekeningnummer vindt u eveneens op de pagina “contact”.

Het Markehuis heeft voor zowel jong als oud een belangrijke sociale functie in ons dorp. Ook voor inlichtingen kunt u terecht bij het dagelijks bestuur of de beheerder. Afspraken kunnen gemaakt worden via de beheerder, mw. Hilda van der Sluis (tel. 06-16 44 83 05).