Markehuis en corona

In nog geen half jaar tijd heeft het coronavirus onze wereld behoorlijk op zijn kop gezet. Het Markehuis is een tijdje gesloten geweest, maar nu gaan we – onder voorwaarden – weer gedeeltelijk open.

Om de veiligheid van een ieder in ons dorpshuis te kunnen waarborgen, is het noodzakelijk dat iedere bezoeker zich houdt aan de coronamaatregelen die de overheid heeft uitgevaardigd. Dat betekent: thuisblijven bij klachten en je laten testen, 1,5 m afstand houden, hoesten/niezen in je elleboog en vaak en grondig handen wassen.

Het Markehuis gaat (deels) weer open, maar daarvoor is het wel noodzakelijk dat er afspraken gemaakt en nageleefd worden. We hebben een coronaprotocol opgesteld, dat geldt als handleiding voor alle gebruikers en bezoekers. Het protocol kunt u hier inzien. Het hangt ook op de publicatieborden in het dorpshuis.

De activiteiten die in Het Markehuis gehouden kunnen worden, kunnen dus alleen doorgaan als er voldoende afstand tot elkaar bewaard kan worden. De 1,5 meter geldt uiteraard overal in ons dorpshuis. Bij de ingangen staan desinfectiezuilen; hier kunt u uw handen desinfecteren.

Laten we er samen voor zorgen dat we corona de baas worden!